Spennande tur til Øvre Myrdal

Rosendal Turnlag – turgruppa arrangerte søndag 22. juni kulturvandring til Øvre Myrdal. Det vakre området ligg heilt ved foten av dei mektige Bjørndalstindane.Turen starta ved bommen på Kletta, og det var organisert bilskyss inn til Myrdalsvatnet. Der samla deltakarane seg i fem båtar, og tok fatt på den om lag 2,3 kilometer lange roturen til Indre Myrdal. Der tok sjølve kulturvandringa til, med Kaare Skaala som guide og føredragshaldar. Dei fyrste stoppestadene var «Sanden», steinmurane etter det gamle ysteriet, og det som truleg er restane er den gamle middelaldergarden. På turen oppover lia, langs den ufatteleg vakre elva, fekk vandrarane høyra om stader som Stutasteget, Frukoststeinen, Vetlasetra og Gudnarshaugen ved Øvre Myrdal Reset. Ved Gudnarshaugen fortalte Kaare soga om Gunnar G. Mehl, Johannes O. Mehl og det gamle rognetreet, og las det vakre diktet «Vener».  

Møsetjønn
Vel oppe i Øvre Myrdal kunne Skaala syna fram ruinane etter setra, samt fleire bjørnehytter. Endestasjonen for turen var Møsetjønn, eit lite vatn som ligg nesten inne ved fjellveggen, rett under det som Bergen Turlag omtalar som Rosendalsalpane. Denne turen skulle eigentleg blitt arrangert i fjor, men regna då grundig vekk. Heller ikkje årets forsøk slapp unna regn, og det var relativt ufyselege tilstandar ved Møsetjønn. Men dei 20 frammøtte sa seg likevel svært nøgde med naturen og opplevinga. Det var stor interesse for å delta, så vi utelukkar ikkje at det vert ny tur ved eit seinare høve.  

Helsing
Rosendal Turnlag – turgruppa

 

Fleire bilete frå denne turen og andre finn du her