Styret i Fotballgruppa 2011

Styret i fotballgruppa er klart. Kjell Ove Underhaug tek eit år til som leiar, noko som er gledeleg. Vidare er Edle Lomheim og Hildegunn Furdal komen inn som styremedlemer. Vi ynskjer fotballgruppa lukka til med sesongen.