Takkar for helsing til 50 årsdag

Åsmund Mehl vil nytta høve til takka alle «skiungane», med foreldre og Rosendal Turnlag for blomehelsing han fekk til 50 års dagen.