Teitur Thordarson kjem til Rosendal

Teitur Thordarson frå Island, kjem til Rosendal laurdag 29. mars. Då vil han ha føredrag og
samtalar med trenarar og andre om fotballutvikling og trenings-metodar. Kurset er tenkt halde i Raualøo til Jostein Hatteberg frå ca. kl. 13:30. Teitur har tidlegare trent Bann, Lyn og Lillestrøm, samt landslaget til Estland. Håpar alle trenarar og andre vil nytta detta høvet
til å oppdatera seg. Kjem tilbake med eit meir detaljert program seinare.
Helsing R.T. v/Arvid Nes