Tid for årsmelding – RoTuLa

Det nermar seg tid for å sende bidrag til RoTuLa. Dei skal også i år sendast til Sigurd i A1 Grafisk. Dersom de har med bilde er det fint. Gje dei same namn som den skriftlege fila, dersom det er fleire berre gje dei nummer. Dette er for at det ikkje skal gå i surr med bilde. Bildefila kan vera i dei vanlege filformata, men pass på at det er brukande oppløysing.


Sigurd vil ha det skriftlege i word. De treng ikkje laga noko ekstra «fancy», det ordnar Sigurd.

Tabellar MÅ sendast i PDF format. Dersom de ikkje har det, så er det gratis nedlasting her: http://get.adobe.com/no/reader/ 

Send ditt bidrag til kvinnherad@a1grafisk.no

Frist: 1. januar 2011