Til alle klubber i Hordaland Fotballkrets

Til alle lagledere med påmeldte lag i klassen G12/J12 i sesongen 2013
HFK innfører 9er-fotball som hoved spillform i 13-årsklassen fra sesongen 2014, og i 14-årsklassen fra 2015. Det vil da ikke tilbys 11er fotball i disse årsklassene.


9er kamper for klassen J13/G13 i sesongen 2014 spilles fra 16 meter til 16 meter, med 11’er mål og offside. 
Anbefalt banestørrelse er 55 meter bredde og 70 meter lengde. 
Det vil som tidligere bli tilbudt 7’er spill i klassen J13/G13.

Spilleregler: Kampene spilles med 11er mål, offside og for øvrig spillereglene 1-17.

Anleggskapasitet: Disse kampene vil bli berammet på 11 baner slik at 9er kampene vil gå på langs av banen.

Se ellers informasjon på nettsiden til Hordaland Fotballkrets http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Aktivitet/Ungdomsfotball/9er-fotball/

HFK vil utover høsten/vinteren invitere til informasjonsmøter vedr. 9er fotball i samarbeid med klubbene.

Vi ønsker med denne infoen å sikre at alle klubber og aktuelle aldersgrupper er oppmerksomme på denne endringen av spillform så tidlig som mulig. Og derigjennom sikre at planleggingen av sesongen 2014 bygger på dette.

Bakgrunn for vedtaket:
Med bakgrunn i at flg ble enstemmig vedtatt på HFKs kretsting februar 2013;

Kretsstyret gis fullmakt til å beslutte når og hvordan HFK skal implementere eventuelle nye spillformer som blir en del av NFFs regler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Fattet HFKs kretsstyre flg vedtak i sitt møte 4/2013;

HFK legger til grunn at forbundstinget 2014 innfører 9er fotball som hovedspillform i 13- og 14-årsklassen, og at 9 spillere da er høyeste tillatt antall spillere i disse klassene. Med bakgrunn i det, og anbefalinger fra HFKs fagansvarlige, innføres 9er fotball som hovedspillform i HFKs 13-årsklasse fra 2014, og i 14 årsklassen fra 2015. Det skal da ikke spilles 11er i disse klassene. Det betraktes som en prøveordning i 2014 og 2015, men videreføres automatisk om ikke annet vedtas.

Dette ble første gang bekjentgjort på HFKs hjemmesider i mars/april 2013.

Mvh,
HFK