Tilsette og tillitsvalde i Rosendal Turnlag 2018

Tilsette og tillitsvalde i Rosendal Turnlag 2019

(tillitspersonar valde på årsmøtet 11. april 2019. År vald for, i parantes)

Namn Funksjon Valt for Telefon Epost
Dagleg leiar:
Jonathan V. Byrkjenes 401 80 696 Send epost
Hovudstyret:
Jostein Hatteberg Leiar 1 år 489 94 213 Send epost
Bente Høyland Nestleiar 1 år 975 41 678 Send epost
Mariann Risdal Medlem/sponsing 1 år 958 32 001 Send epost
Øyvind Lernes Medlem 1 år 915 11 468 Send epost
Kjetil Helvik Medlem 1 år 958 31 980 Send epost
Sjur Langesæter Varamedlem 1 år 400 44 822 Send epost
Økonomisk nemnd:
Kirsten Bjørke Hellingsrud 1 år 472 37 030 Send epost
Morten Nygård 1 år 971 13 075 Send epost
Jostein Hatteberg 1 år 489 94 213 Send epost
Sponsor nemnd:
Jonathan V. Byrkjenes Leiar 401 80 696 Send epost
Mariann Risdal 1 år 958 32 001 Send epost
Tone Fredheim Mælen 1 år 476 15 293 Send epost
Medlemsansvarleg:
Bodil Berge Lernes 934 27 575 Send epost
Jonathan V. Byrkjenes
Revisorar:
Tor Øystein Havnerås 1 år 905 56 481 Send epost
Kristen Tore Christensen 1 år 404 04 474 Send epost
Valgnemnd:
Elisabeth Berg Hass Leiar 1 år 400 41 466 Send epost
Arve Lunestad Nestleiar 1 år 907 90 144 Send epost
Laila Hervold Langesæter Medlem 1 år 907 62 837 Send epost