Tilsette og tillitsvalde i Rosendal Turnlag

Tilsette og tillitsvalde i Rosendal Turnlag 2023

(tillitspersonar valde på årsmøte 28. mars 2023 År vald for – i parantes)

Namn Funksjon Valt for Telefon Epost
 
Dagleg leiar:
Jonathan V. Byrkjenes     908 65 722 Send epost
         
Hovudstyret:
Jostein Hatteberg Leiar 1 år 489 94 213 Send epost
Cecilie Opedal Nestleiar 2 år 997 27 932 Send epost
Rune Melheim Medlem 1 år 416 16 152 Send epost
Ingvard Havnen Medlem 2 år 954 68 383 Send epost
Lisbeth Musland Hessen Medlem 1 år 971 34 629 Send epost
Øyvind Lernes Varamedlem 2 år 915 11 468 Send epost
         
Økonomisk nemnd:
Jonathan V. Byrkjenes        
Morten Nygård   1 år 971 13 075 Send epost
Jostein Hatteberg   1 år 489 94 213 Send epost
         
Sponsor nemnd:
Jonathan V. Byrkjenes Leiar   908 65 722 Send epost
Mariann Risdal   1 år 958 32 001 Send epost
         
Medlemsansvarleg:
Jonathan V. Byrkjenes        
         
Revisorar:
Tor Øystein Havnerås   1 år 905 56 481 Send epost
Grete Solheim   1 år 991 53 785 Send epost
         
Valgnemnd:
Ole Reidar Bennæs Leiar 2 år 400 41 466 Send epost
Evelyn Tveito Nestleiar 2 år 907 90 144 Send epost
Ståle Jonassen Medlem 2 år 907 62 837 Send epost
         
Kontrollkomite:        
Ynge Bryn Leiar 2 år 977 10 693 Send epost
Bente Høyland Nestleiar 2 år 975 41 678 Send epost
Geir Ove Fosse Medlem 2 år 906 94 791 Send epost