Tine Fotballskule

Tine Fotballskule på Rosendal Stadion 24. – 26. juni 2013


Mandag, tirsdag og onsdag 24. – 26. juni, kl. 09:00 – 14:00 kvar dag.

Fotballskulen er for både gutar og jenter født i tidsrommet 2000-2006.

» Påmeldte pr. 20.06.2013

Ta kontakt med Arvid på tlf: 482 28 026 for å bli satt på venteliste

Betaling skjer til kontonummer: 3460.12.14298

Prisen er kroner 675,- pr deltakar. Prisen innbefattar tre dagar med fotballskule, mat, «Tinepakke» samt ein skikkeleg fotball til kvar deltakar.


Merk tydelig kven som har betalt.

Alle er velkomne til fotballskule!
Helsing Rosendal Turnlag – Fotballgruppa
 

Første dag samlast alle i gymsalen, og alle må vera på plass til klokka 09:00. Der vert det registrering, inndeling i puljer, utlevering av utstyr m.m. All aktivitet føregår på gras eller kunstgrasbanen. Fruktserveringa skjer ved kiosken, mens brødmåltidet føregår i Samfunnshuset. Instruktørane må møte kl. 08:30 kvar dag i møterommet i 2. etg for info.