Torsdag tok Idrettsskulen til att

Torsdag tok Idrettsskulen til att. Over 20 forventningsfulle ungar var klar for instruksar frå trenar Tone Fredheim Mælen. Treningstida er fast torsdagar frå kl 18 – 19. Alle frå 1 – 4 klasse er velkomne.