Trenar- og lagleiarmøte

Tysdag 13. november kl. 18:30 vert det trenar- og lagleiarmøte. Møtet er i Rosendal Samfunnshus 2. etasje, hjørna mot samfunnshuset. Alle laga i fotballgruppa bør stilla med minst 1 person.


Sakliste
1 Oppsumering av fotballåret 2012 ,både sportsleg, utstyr og opplegg
2 Rydding i skap og på bane
3 Innlevering av drakter, utstyr, eigendelar, fergekort, nøklar m.m
4 Planlegge 2013 sesongen cupar m.m
5 Treninstider i gymsal og kunstgras i vinter
6 Dugnad til laga
7 Fair play ansvarleg
8 Idear for å utvikla klubben vidare
9 Avsluttingar for fotballaga for 2012