Trenar og lagleiarmøte

Tid: Tysdag, 2. november, kl.18:00
Stad: Rosendal Samfunnshus, rom 208 (rom på hjørna, 2.etg mot Rådhuset)

Saksliste
Sesongen 2010
Sportsleg
Utstyr – ballar, laga sitt ansvar
Innlevering av drakter, ferjekort, nøklar, m.m.
Rydding i skap og rom
Reglar for bruk av garderobar og gymsal
Tildeling av tid for laga i gymsal
Tilbod om teknisk trening, samt keepertrening
Avslutningsfestar 2010
Årsmeldingar for 2010
Kursbehov trenarar/leiarar
Bruk av nettside og videokamera
Eventuelt
Sesongen 2011, idear og tankar om neste år

Vel møtt til alle!
Alle laga bør vera med på møte.
Helsing Rosendal T.L. fotball