Trenar- og lagleiarmøte

Det vert trenar- og lagleiarmøte 29. oktober for fotballgruppa.


Stad: Rosendal Samfunnshus, rom 208
Dato: 29.oktober
Tid: Kl.19:00

Saksliste:
Sesongen 2008
Sporstleg
Utstyr
Årsmelding 2008
Innlevering av drakter, ferjekort, nøklar, eigendeler m.m.
Rydding i skap etter sesongen
Avslutningsfestar 2008
Sesongen 2009
Kunstgrasbanen og bruken av denne, lys
Bruk av gymsal i vinter
Eventuelt

NB! Alle trenarar og lagleiarar som kan, bør møte.

Helsing styret i R.T. Fotballgruppa.