Trenar- og lagleiarmøte

Rosendal Samfunnshus
29.oktober klokka 19:00