Trenar- og lagleiarmøte

Stad: Rosendal Samfunnshus 2 etasje rom 208.
Tid: Tysdag 19 nov. kl 19 00.
Alle lag bør stilla med minst 1 person.


Sakliste

 • Oppsummering av fotballåret 2013, både sportsleg opplegg ,utstyr o.a.
 • Innlevering av utstyr og anna som eigendelar ferjekort, nøklar m.m.
 • Utstyr og drakter m.m. for 2014 – sesongen
 • Opplegg for rydding av bane, garderober m.m.
 • Treningstider i vinter både inne og ute.
 • FAIR PLAY i klubben.
 • Idear og nye impulser i klubben.
 • Diverse
 • Velkommen til alle
  HELSING ROSENDAL T.L. FOTBALL