Trenarar på plass hos damelaget

Fotballgruppa har fått på plass eit trenarteam til damelaget som klubben er særs nøgde med. Teamet er Magne Skår og Hildegunn Furdal som hovudtrenarar, samt Yngve Bryn som hjelpetrenar. Maylin Kristiansen vert lagleiar. Desse hadde jobben i 2012 og gjorde ein særs god jobb med jente- og damelaget