Trenarkurs

Helga 29. -31. januar vert det, om det er nok påmelde,

trenar kurs, del 2 -Fotballferdighet (16t)

i Rosendal. Kurset er steget vidare etter aktivitetsleiarkurset. Fotballgruppa håpar at det er mange som vil, og kan vera med denne helga.


Dette delkurset er retta mot korleis ein som trenar kan bidra til utvikling av spelarnane sin 'Fotballferdighet'.

Kurset er på 16 timar og tek føre seg fyljande tema:

  • Kva er fotballferdighet? 
  • Kva dimensjonar av fotballferdighet bør du ta omsyn til i treningssamanheng? 
  • Korleis kan fotballferdigheten lærast og utviklast? 
  • På kva måte påvirkar ditt val av fotballaktivitet læringa? 
  • Korleis kan du som trenar påverke aktiviteten med tanke på kvalitet? 
  • Kva delferdighetar bør lærast – og korleis?
  • Delkurset gjev deg bevisstgjering og forståing, samt konkrete retningslinjer for gjennomføring og oppfølgjing av treninga.

Påmelding skjer til Arvid på telefon 482 28 026.

 PS! 21.- 22. februar er det trenerkoordinator-kurs i Rosendal. Meir informasjon kjem seinare.

Begge kursa er arrangert av Hordaland Fotballkrets!