Trenar/lagleiar – møte

Tid: Onsdag, 2. mai, kl. 19:00
Sted: Rom 208, 2.etg. i Rosendal Samfunnshus (hjørna mot Rådhuset)


Saksliste

Statusen i laga/antal spelarar
Utstyr/Ballar/Drakter m.m.
Fair Play overfor med -og motstandarlag
Sportsplan
Treningstider
Seriekamper og avvikling av desse
Bruk av banar: v/kamp og trening, rydding
Bruk av minibuss
Eigendel på reiser 
Betaling av dommarar
Bruk av nettside for Rosendal Turnlag
Kunngjering resultat av kampar
Dugnadar
Diverse

Kvart lag bør stille med minst ein deltakar.
Velkommen til alle.

Helsing styret i R.T. fotball