Trenar/lagleiarmøte

Tid: Tysdag 30. april 2013 kl 1900.
Stad: Rosendal samfunnhus, 2. etasje.


Saksliste:

 1.  Statusen til laga, trenar/lagleiar m.m.
 2.  Utstyr, ballar, drakter.
 3.  Avvikling av seriekampar, flytting m.m.
 4.  Treningstider
 5.  Bruk av banane. Merking, mål, rydding o.a.
 6.  Bruk av minibuss og eigenandelar. Innkrevjing av eigenandelar reise.
 7.  Betaling av medlemskap, forsikring m.m.
 8.  Betaling av dommarar og føring av dommarkort.
 9.  Deltaking i cupar.
 10.  Kunngjering av resultat.
 11.  Bruk av nettsider.
 12.  Kampvert/fair play.
 13.  Diverse.

Kvart lag stiller med minst ein representant.

Velkomen til alle.
Helsing
Styret RT-fotballgruppa