Treningsoppsett for fotballen er lagt ut

Treningsoppsettet for fotballen er på plass. Følg lenka for oppsettet.