Treningsplan idrettskulen

Treningsplan for idrettskulen vert lagt inn på nettsida ved oppstart i veke 37.Så snart planen er klar vil vi leggje den ut på friidretten sine sider.