Treningstider

Treningstider friidrett


Friidrett 4.-10. klasse

Treningstider Tirsdag  18:00 – 19:30  Oppmøte ved idrettsbanen
Trenarar Elisabet Næs og Kjersti Bennæs
 


Friidrett/idrettsskulen 1.-4. klasse
Treningstider Torsdag  18:00 – 19:15  Oppmøte ved idrettsbanen
Trenarar

Margun Eik, Ann Torunn Bauge, Berta Haugland, Kjersti U. Bennæs (kontaktperson)


Idrettskulen vil gje ei innføring i ulike aktivitetar og vi kallar treninga ”frå leik til idrett”.


Kontaktperson for begge gruppene:

Kjersti Bennæs
tlf 48136404
Epost:
kbennaes@knett.no