Treningstider -2010

Treningstider sesongen 2010

Trening kvar tysdag kl 17.30 i Fjellhaugen.
Køyring frå Vangstunet kl. 17.00


Kvar og ein har ansvar for skyss, avtal med andre. Kvar og ein har ansvar for å ha med varme klede, varm drikke og Skiutstyr.
Alt skiutstyr må vera i orden, (Preparerte, fjerna gammal smurning, og ha smurning.
Alle skal halda smurning til eige bruk. Rettleiing for bruk får du.

AVLYSING – FLYTTING- ENDRING

Stilart på treningsdagen kan bli endre med SMS melding på kort varsel treningsdagen etter føretilhøva.
Avlysing av treningar blir meldt pr. SMS mellom kl. 16.30 og 17.00
Avlysing/flytting av renn blir meldt med SMS så snart vi veit noko.

KONKLUSJON: HØYRER DU IKKJE NOKO, GÅR ALT SOM OPPSETT!!!