Treningstider i gymsal

Treningstider i gymsal 2014/2015

Styret i Rosendal Turnlag har sett ned ei gruppe som skal fordele treningstider i hallen. Denne gruppa er Arvid Næs, Anette Eikenes og Grete Solheim. Vi vil ha møte tidleg i august og januar kvart år. Grupper som ønskjer å ha trening gir melding til ein av dei i gruppa før 1.august og før 2.januar. Vi opprettar ei facebook gruppe, slik at trenarar og medlemmer av tildelingsgruppa kan kommunisere med kvarandre når det blir endringar og spørsmål.Alle må gje melding dersom dei ikkje brukar hallen i periodar, slik at andre kan nytte tida.

Alle må gje melding i god tid når hallen skal brukast t.d til stemne/musikkarrangement eller liknande. Dette er viktig for å kunne avvikle kampar og samtidig sikre tilgang til garderobeanlegget.

Fotball er sett opp heile fredag, dei får bruke denne tida inne til eit anna lag evt.melder seg og ønskjer å tilby noko konkret.

Treningstider Gymsal Treningstider Gymsal