Treningstider minilaga (6-10 år)

Gutar f.01 – mandag, 17:30 – 18:30 – Romar Skeie Olsen
Gutar f.00 – tirsdag, 17:30 – 18:30 – Lars W. Solheim
Gutar f.02/03/04 – tirsdag, 17:30 – 18:30 – Hilde Olderkjær
Jenter f.00/01 – tirsdag, 17:30 – 18:30 – Tove Seim
Jenter f.02/03/04 – tirsdag, 17:30 – 18:30 – Lise Chr. Sætrevik
Trenar på Rosendal Stadion og kunstgras. Treningsoppsettet gjeld frå 19.april.