Treningstider

Treningstider 2013

For at alle trenarar og lagleiarar, men og spelarar og foreldre skal kunne planlegge fotballkvardagen betre er det no laga ein vekeplan for banedisponeringa for både grasbanen og kunstgrasbanen i Rosendal.


» Treningstider jenter
» Treningstider gutar
» Banefordeling

Endringar i faste treningstider må avklarast med Arvid Nes, og slikt bytte er avhengig av ledig tid på banen. Ein må og på førehand avklare slike bytte med andre lag som vert råka av endringa.

Flytting av kampar må og avklarast med Arvid Nes og så langt det er mogeleg, med lag som då må flytte trening.