Turgruppa

Informasjon om turgruppa

Her vil vi leggja ut informasjon som er knytt til turgruppa i Rosendal Turnlag.

Bruk lenkjene i menyen til venstre.


Siste artiklar om turgruppa

  • Stor trafikk til Melderskin 25. juli 2016 I samarbeid med grunneigar Stig Klette fekk Turgruppa i RT utvida parkeringsplassen på Kletta i vår. Trafikken til Melderskin har auka monaleg dei siste åra, og etter at sherpastien vart bygd i fjor, ventar vi ytterlegare oppgang i talet gjester. På fine dagar har det vore altfor få plassar å parkera for folk som skulle til ...
  • Opnar turhytte i Myrdal 30. juni 2016 Søndag klokka 13.00 vert den nye turhytta ved Myrdalsvatnet opna. Prosjektet er ein del av geostien til Øvre-Myrdal, og følgjer såleis etter fjorårets lansering av eit omfattande hefte og oppsetjing av informasjonskilt på begge sider av elva. Geostien vart til gjennom eit samarbeid mellom Turgruppa i Rosendal Turnlag og Rosendalstiftinga. Under opninga vert det gjeve informasjon om ...
  • Opne dagar på Kjeldestøl 27. juni 2016 Seks onsdagar og éin søndag i sommar vil det vera vertskap til stades på Kjeldestøl ovanfor Rosendal. Det er T-merka sti til Kjeldestøl, og derifrå vidare til Skålafjell og Nordlifjell. Kjeldestøl venelag gjentek suksessen frå i fjor sommar. Følgjande onsdagar: 29. juni, 6. – 13. – 20. og 27. juli samt 3. august, klokka 11.00-15.00, vil ...
  • Opning av sherpastien til Nuten 17. juni 2016 Sikringsarbeidet mellom Høyklepp og Hjort, som er det brattaste partiet på stien til Malmangernuten, er no i innspurten. Truleg vert måndag siste dag med murarbeid for dei fire sherpaene som er hyra inn for å gjera jobben. Tysdag vil bli nytta til ein avsluttande finpuss. Det er såleis ei stor glede å kunne invitera alle ...
  • Ver med i Fjelltrimmen, du òg! 23. mai 2016 Det er klart for ny sesong med klippeturar i fjellheimen kring Rosendal. I år er det 38. gong fjelltrimmen vert arrangert. For å fullføra må ein vitja Skålafjell (501 m), Malmangernuten (890 m), Nordlifjell (972) m), Skeisfjell (1037 m) og Melderskin (1426 m), skriva namnet i vardebøkene, klippa i kortet og levera det innan 1. ...
  • Kåre Eik utnemnd til æresmedlem 26. mai 2015 Under feiringa av Bergen og Hordaland Turlag sitt 125-årsjubileum i april, vart Kåre Eik tildelt Æresmedlemskap i foreininga. Det er det gjevaste heidersteiknet ein kan få i BHT. – Vi i Kvinnherad Turlag er umåteleg glade og stolte for at han endeleg fekk denne prisen. Det er så vel fortent for all den innsatsen Kåre har ...
  • Hugs Fjelltrimmen 30. oktober 2014 Fristen for å levera inn klippekorta frå årets fjelltrim i Rosendal, er tysdag 4. november. Korta kan leverast til Lars Røysland, postboks 220, 5486 Rosendal. Tlf. 930 16 045. RT-turgruppa
  • Kvinnheradløpet med ny løype 29. september 2014 Sundag 5. oktober er det klart for årets Kvinnheradløp. Nytt av året er at løypa er endra, og er no på 5,8 kilometer. Vi ynskjer alle hjarteleg velkomne til årets Kvinnheradløp, anten du stiller i konkurransen eller du tek løypa som ein tur med vener og kjente.
  • Fjelltrim 2014 21. mai 2014 Korta er no i sal hjå Rosendal Sport, kr 50,-. Ta turen til Skålafjell, Malmangernuten, Nordlifjell, Skeisfjell og Melderskin du òg! Fullføringsfrist 1. november.
  • Fjelltrim med flotte premiar 18. mars 2013 Det er klart for ny sesong med fjelltrim i fjellheimen kring Rosendal. I år er det 35. gang fjelltrimmen vert arrangert. For å markera dette, trekkjer vi ut tre flotte gåvepremiar blant alle som fullfører. Ver med i kampen om ein trefigur laga av Kjell Musland og to skåler laga av Knut Riise. For å ...