Turn startar opp att etter sommarferie

Bosu er på torsdagar og Pilates på tirsdag.
Barnetrim startar 14. september. Trykk deg vidare for meir informasjon