Turngruppa har starta opp att

Då var vi i gong igjen med barnetrim 4-6 år måndagar kl. 17:00, ungdomszumba 10-16 år måndagar kl. 19:30, aerobic tysdagar kl. 19:30 og zumba torsdagar kl. 19:30