Turngruppa startar opp att etter ferien

Turngruppa startar opp att i veke 37.


Treningstider finn de her. Alle gamle og nye er velkomne på trening.