Velkomen til ny side

Den nye sida til turnlaget er oppe og går. Ta deg litt tid og gjer deg kjend med sida.


Vi håpar denne sida skal bli betre enn den forrige. Vi vil gjera vårt beste for at det som ligg ute er aktuellt stoff for deg som lesar. For å få dette til er vi avhengige av at alle som har stoff til sida sender dette inn. De må og gje melding dersom det er noko som manglar eller er feil. Vi håpar alle vert nøgd med denne løysinga.

Den gamle sida er fram til 1.oktober tilgjengeleg på www.rosendal-turnlag.net, med andre ord må du bruke www.rosendal-turnlag.no for å kome inn på denne sida førebels.

Har du kommentarar/spørsmål/stoff til sida ta kontakt på dette skjema.