Videosnuttar NC 2010

Då er det lagt ut snuttar frå dei to siste dagane i Norway Cup! Gå i menyen til venstre under «Norway Cup 2010» og sjå!